Társaságunknál a rehabilitációs foglalkoztatás elsődleges célja a megváltozott munkaképességű személyek alkalmazása azáltal, hogy a foglalkoztatás a munkaképesség-változás mértékét figyelembe vevő munkaköri feladatok ellátásával értéket teremtő, a társaság tényleges, a piac által elismert, tevékenységének elősegítésére irányuljon. Ezáltal elsődlegesen elősegítve munkavállalóinkban a hasznosság tudat és a társadalmi részvétel erősítését.

Rehabilitációs tevékenységünk során célul tűztük ki munkavállalóinknak munkavégző képességének helyreállítását és, a megmaradt képességeikkel, a lehető legmagasabb szintű foglalkoztatásukat. A rehabilitáció során arra törekszünk, hogy a megváltozott munkaképességű, illetve a fogyatékkal élő dolgozóink a munkavégzéshez és az önálló életvitelhez kapcsolódó kompetenciáját szinten tartsuk, tovább fejlesszük és erősítsük a társadalomba való beilleszkedésüket.

A rehabilitációs munka alapja a személyes rehabilitációs terv, amely a megváltozott munkaképességű személy meglévő, fejlesztendő képességeire épülő program. Munkavállalóink élethelyzetének ismeretében segítséget nyújtunk életvezetési tanácsadással, továbbá a szociális ügyek, és különféle természetbeni és pénzbeli ellátások igénylésében, hivatalos ügyek elintézésében is segítséget nyújtunk. Ezen tevékenységeket a társaság rehabilitációs tanácsadója és a rehabilitációs mentora látja el.

A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.-nél a megváltozott munkaképességű munkavállalók köre 2015 novembertől egy speciális csoporttal bővült, ugyanis ettől az időponttól kezdődően autizmus spektrum zavarral élő személyeket is munkavállalóink között tudhatunk. Számukra külön csoport szobákat alakítottunk ki, ahol a készségfejlesztés mellett szakszerűen gondoskodnak szakembereink a munkába való beilleszkedésről.