A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj

2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100191.TV

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200327.KOR

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200001.TV

2000.évi C. törvény a számvitelről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000100.TV

2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100195.TV

2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300005.TV

2015.évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500143.TV

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300093.TV

1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.TV

1995.évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500117.TV

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700080.TV

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600150.TV

2007.évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott állami támogatások átláthatóságáról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700181.TV

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0100108.TV

2005.évi CXXXIII. tv a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0500133.TV