A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Gyakorlat teszi a mestert a Kanizsa Rehabnál” című, GINOP-5.2.4-16-2017-01857 jelű pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztériuma Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága támogatásra érdemesnek ítélte. A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 29 954 706 forint vissza nem térítendő támogatást nyert 8 fő (melyből 6 fő megváltozott munkaképességű) gyakornok foglalkoztatására.

A programba bevont gyakornokok közül 4 főt szociális segítőként a foglalkoztatási rehabilitációval összefüggésben (családellátó speciális szakiskolai végzettséggel), 2 főt intézményi takarítóként az épület üzemeltetés területén (családellátó speciális szakiskolai végzettséggel), 1 főt digitális nyomdagépkezelőként nyomdai részlegünkön (számítógép kezelő végzettséggel) 1 főt raktáros (kárpitos végzettséggel) munkakörben alkalmaztunk varrodánkhoz kapcsolódóan.

A program megvalósításában 3 fő vállalati kapcsolattartó vett részt. 1 fő gyógypedagógiai asszisztensi végzettséggel, 1 fő kommunikációs végzettséggel és 1 fő nyomdai gépmesteri végzettséggel.

A program lehetőséget biztosított a foglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére, mely az alábbiak szerint realizálódott:

  • A szociális segítő munkakörökhöz egy komplex helyiség kialakítása történt, mely alkalmas egyéni esetkezelésre és csoportos foglalkozásokra. Ehhez számítógépeket, irodai munkaasztalokat és irodai székeket vásároltunk. A csoportfoglalkozásokhoz székek, mágneses tábla, flipchart tábla, projektor és fali vetítővászon került beszerzésre.
  • A raktárosi, illetve a nyomdai előkészítői munkakör betöltéséhez számítógépet, irodai asztalt és széket szereztünk be.
  • A nyomdai előkészítői munkakörhöz 1 db, több funkciós, digitális kötészeti munkagép beszerzése is megvalósult.
  • Takarítógép beszerzésével gyakornokaink megtanulhatták a takarítócégeknél használt eszköz kezelését.

Minden a program támogatásával beszerzett eszköz és berendezés speciális funkciókkal bír, melyet megváltozott munkaképességű gyakornokaink is könnyen tudnak kezelni.

Amikor fogyatékkal élő fiatal kikerül az iskola jól ismert és védett világából, hirtelen légüres térbe kerül ezáltal a felnőttkor problémái még súlyosabbak, megoldatlanabbak. Az önálló élet feltétele többek közt munkahely és a kereset. A gyakornoki foglalkoztatás keretében feltárásre került, hogy a sérült fiatal milyen gyakorlatban hasznosítható tudással rendelkezik, mennyire illeszthető munkakörnyezetbe, milyen fejlesztésre szorul. Többszörösen hátrányos helyzetben vannak azok a fiatalok, akik speciális szakképzésben szereztek képesítést, mert valamilyen vele született vagy szerzett fogyatékosságuk miatt iskolai integrációjukra nem volt mód. Esélyük a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésre nagyon alacsony. Ezért pályázatunk megvalósítása során 3 fő segítő szakember alkalmazására is sor került, akik a program során végig mentorálták gyakornokainkat.

Pályázatunkkal, mint védett foglalkoztató esélyt adtunk, mintegy pozitív diszkriminációval, olyan fiataloknak, akik megváltozott munkaképességű munkavállalóként kezdik életpályájukat.