A társaság egyszemélyes alapítású, nem jövedelemszerzési célból létrehozott. A Nagykanizsa városában és vonzáskörzetében élő megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatása érdekében működő nonprofit gazdasági társaság. Fő feladata, hogy a megváltozott munkaképességű személyek egészségi állapotuknak és fogyatékosságuknak megfelelő munkahelyi környezetben, képességeikkel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatásban részesüljenek. A rehabilitációs foglalkoztatás segítse elő életkörülményeik javítását, valamint a nyílt munkaerőpiacra történő visszavezetésüket. Cél továbbá a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének és foglalkoztatásának elősegítése.

A társaság jogelődje, a Szociális Foglalkoztató 1967-ben alakult azzal a céllal, hogy a térség hátrányos helyzetű rétegei számára munkát biztosítson. Az alapításhoz képest a cég filozófiája a jelenkori helyzetben annyiban módosult, hogy a hátrányos réteg – melyet foglalkoztatni hivatott -, a megváltozott munkaképességű emberekre koncentrálódott. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának céljában is történt változás, melyet a törvényi keretek jelölnek ki. Eszerint a 2012. év végéig a megváltozott munkaképességűek tartós, védett körülmények között történő foglalkoztatása volt a cél, 2013-tól azonban ezen személyek rehabilitációja az elvárt irány. A társaság jelenleg 130 főt foglalkoztat, melyből 100 fő megváltozott munkaképességű. A közhasznú feladatot 2006 októberéig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának intézményeként látta el. 2007-től a központi támogatási rendszer törvényi hátterének megváltozása miatt átalakult a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló gazdasági társasággá. A működéshez szükséges állami támogatás biztosítása érdekében el kellett indítani a szervezet akkreditációját, melynek eredményeképpen 2010-ben a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a társaságot kiemelt tanúsítványában védett foglalkoztatóvá minősítette.

A foglalkoztató megalakulásától 48 éven keresztül az Önkormányzat tulajdonában lévő, eredetileg börtönnek épült épületben működött. Az épület strukturális kialakítása, valamint alapterületének szűkössége rendkívül megnehezítette a termelő tevékenység végzését, a hatékony gazdálkodást. Ezen fizikális adottságok mellett egyre nehezebb volt a munkavédelmi szabályok betartása is, ami indokolttá, és egyben egyre sürgetőbbé tette a társaság alkalmasabb telephelyre költözését. A költözés egy, az Önkormányzat által elnyert pályázat kapcsán valósult meg, ami 2015 októberében lezajlott, és így a korábbinál közel háromszor nagyobb alapterületen, teljes körűen akadálymentesített körülmények között dolgozhatnak a megváltozott munkaképességű munkavállalók. Az új telephelyen nem csak fentiek jelentettek előrelépést, hanem a termelési tevékenységek tekintetében is korszerű, a XXI. század levárásainak megfelelő struktúrával és gépészettel rendelkező épületben folyhat a tevékenység.