A társaságnál 2014-ben szervezetfejlesztés valósult meg, mely eredményeként egy új szervezeti struktúra került kialakításra:

 

 

Az ügyvezető irányítási feladatait a vállalatirányítási csoport segíti, az alábbi feladatkörökben.

Rehabilitációs és humánerőforrás  vezető
Hatásköre kiterjed a cég működésének egészére. Összehangolja a társaság erőforrásait a hatékony munkavégzés érdekében. A hatásköréhez tartozó összes munkafolyamatot ellenőrzi, felügyeli és támogatja, továbbá kapcsolatot tart és együttműködik az outsourcing tevékenységeket végző szakemberekkel, érdekképviseleti és segítő szervezetekkel. Felel az előző pontban felsorolt tevékenységekhez kapcsolódó szabályzatok meglétéért, aktualizálásáért és azok betartásáért. Gondoskodik az éves beszámoló felügyelő bizottsági jóváhagyásáról és közgyűlés elé terjesztéséről. Szervezi, irányítja és ellenőrzi a napi munkavégzést, valamint figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, közbeszerzési felhívásokat, felel a pályázatok elkészítéséért, megvalósításáért és nyomon-követéséért. Irányítja a foglalkozási rehabilitáció megvalósítását, ellenőrzi az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzését és határidők betartását. Elvégzi a toborzási feladatokat és közreműködik a kiválasztás folyamatában.

Termelési- és műszaki vezető
Hatásköre kiterjed a cég termelő tevékenységének egészére. Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a termelői tevékenységet, továbbá gondoskodik ennek feltételeinek megteremtéséről. Kapcsolatot tart az üzleti partnerekkel, továbbá meghozza a beruházásokhoz kapcsolódó stratégiai döntéseket az ügyvezetővel egyeztetve. A Társaság belső erőforrásait és a piaci tényezőket figyelembe véve árkalkulációkat készít és együttműködik az operatív vezetővel a pályázatok elkészítésében és megvalósításában. Irányítja és szervezi az értékesítési tevékenységet, felügyeli a mintabolt működését, valamint a feladatkörhöz kapcsolódó jogszabályi változtatásokat bevezeti a munkarendbe és felel annak betartásáért és betartatásáért.

Pénzügyi vezető
A mindenkori számviteli szabályozásnak megfelelően kialakítja a Társaság számviteli politikáját, elkészíti a szervezet működéséhez szükséges és előírt szabályzatokat, meghatározza az egységes működési és adminisztrációs eljárásokat. Gondoskodik a számviteli- és pénzügyi fegyelem, a bizonylati rend betartásáról. Koordinálja, ellenőrzi a számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató részegységben folyó tevékenységet. Felügyeli a szabályszerű könyvvezetést, könyvvizsgálatot, bérgazdálkodást, adózást. Meghozza a beruházásokhoz kapcsolódó finanszírozási döntéseket az ügyvezetővel egyeztetve, továbbá minden évben elkészíti a Kft. üzleti tervét, javaslatot készít a működési költségvetés egyes elemeinek felhasználására. Elkészíti az éves beszámolót és gondoskodik annak könyvvizsgálói auditálásáról. Koordinálja és ellenőrzi a Társaság bérszámfejtését, valamint a TB. ügyintézéshez tartozó feladatokat, továbbá felel a munkaügyi és munkajogi dokumentációkért. Ellenőrzi a kitöltött beérkező- és kimenő bizonylatok helyességét, majd a bizonylati elvnek megfelelően az analitikus számlán írásban rögzíti a gazdasági eseményeket. A szintetikus elszámolás során vezeti a főkönyvi számlát, illetve a naplót. A gazdasági eseménynek megfelelő könyvelési tételt meghatározza, és eszerint rögzíti a számlán. A termelési folyamatokról tevékenységi körönként utókalkulációt készít. Ellenőrzi a kitöltött beérkező- és kimenő bizonylatok helyességét, majd a bizonylati elvnek megfelelően az analitikus számlán írásban rögzíti a gazdasági eseményeket, továbbá a szintetikus elszámolás során vezeti a főkönyvi számlát, illetve a naplót. A gazdasági eseménynek megfelelő könyvelési tételt meghatározza, és eszerint rögzíti a számlán.